Az első

Az ezeréves magyar törvénytárba felvett első törvény: Szent István király intelmei Imre herceghez, 1027-ből.